ข่าวสารออโต้แคร์ทีมงานคูลเทคร่วมในงานเปิด สถานีบริการบางจาก และกรีนออโต้เซอร์วิส วิภาวดีวันที่ 25 เมษายน 2555 : ทีมงานคูลเทคร่วมในงานเปิดสถานีบริการบางจาก กรีนสเตชั่น แห่งแรกของเมืองไทย โดย นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รมต.ว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการเปิดสถานีบริการ และให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บริการบางจากกรีนออโต้เซอร์วิส และเครื่องล้างแอร์รถยนต์อัตโนมัติคูลเทค