ข่าวสารออโต้แคร์ทีมงานเครื่องล้างแอร์รคูลเทค และ ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลวันที่ 4 ตุลาคม 2554 : ท่าน พล.ต.ต. ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ฝ่ายงานจราจร ให้เกียรติใช้บริการล้างแอร์รถยนต์ ด้วยระบบอัตโนมัติคูลเทค ซึ่งเป็นระบบที่มีความทันสมัยและปลอดภัยที่สุดในโลก ตาม มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 จากประเทศสหรัฐอเมริกา