ข่าวสารออโต้แคร์ทีมงานคูลเทคได้รับเชิญจาก หนังสือพิมพ์มติชน ให้สาธิตระบบล้างแอร์ไม่ถอดตู้คูลเทควันที่ 25 สิงหาคม 2555 : ทีมงานเครื่องล้างแอร์คูลเทค ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดในโลก ได้รับเชิญจากทางหนังสือพิมพ์ มติชน ให้สาธิตระบบการล้างแอร์รถยนต์คูลเทค ให้กับรถยนต์ของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่