ข่าวสารออโต้แคร์ทีมงานคูลเทคได้รับเชิญจาก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ให้สาธิตระบบล้างแอร์ไม่ถอดตู้คูลเทควันที่ 21 มีนาคม 2555 : ทีมงานเครื่องล้างแอร์คูลเทค ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดในโลก ได้รับเชิญจากทางหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ให้สาธิตระบบการล้างแอร์รถยนต์คูลเทค ให้กับรถยนต์ของ คุณพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์บ้านเมือง และเจ้าหน้าที่