ความเป็นมาของเทคโนโลยีการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้
คูลเทค (Cool-Tex)

    เนื่องจากอากาศที่ร้อนและมลภาวะทางอากาศที่มีมากในปัจจุบัน ทำให้รถยนต์ทุกคันมีความจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ภายในรถยนต์และเปิดใช้เป็นประจำทุกวัน หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการทำงานของเครื่องปรับอากาศในบ้าน โดยการถ่ายเทอากาศเย็นเข้าสู่ห้องโดยสารเกิดจากพัดลมแอร์ดูดอากาศพัดผ่านคอยล์เย็น ภายในคอยล์เย็นมีสารทำความเย็นซึ่งเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นก๊าซ โดยใช้ความร้อนแฝงจากอากาศโดยรอบ ดังนั้นเมื่อพัดลมแอร์พัดอากาศผ่านผิวท่อและครีบคอยล์เย็น อากาศจะถูกดูดความร้อนแฝงออกทำให้อุณหภูมิเย็นลงเป็นลมเย็นเข้าสู่ห้องโดยสาร วัฏจักรนี้ทำงานวนเวียนซ้ำตลอดเวลาที่เครื่องปรับอากาศทำงาน และขณะที่พัดลมแอร์ดูดอากาศไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกห้องโดยสาร จะมีฝุ่นละออง สิ่งสกปรก และกลิ่นไม่พึงประสงค์ปะปนเข้ามา เมื่อผ่านครีบคอยล์เย็นที่เปียกเพราะดูดความชื้นจากอากาศกลั่นเป็นน้ำ ทำให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่ปะปนมาผสมกับน้ำและแปรสภาพเป็นคราบโคลนสกปรกเกาะติดที่ครีบคอยล์เย็น อันเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค เชื้อรา และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งถ้าสะสมไว้นานจะมีผลเสียทั้งต่อระบบปรับอากาศและสุขภาพของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ดังนี้

1. ลมแอร์จะเบาและความเย็นจะน้อยลง

2. สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นเนื่องจากคอมเพรชเซอร์แอร์จะต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้ความเย็นเท่าเดิม

3. คอมเพรชเซอร์แอร์จะชำรุดก่อนอายุการใช้งานปกติ

4. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีโอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจ เช่นภูมิแพ้ หรือมึนศรีษะและรู้สึกไม่สดชื่นขณะขับรถ

5. ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนตู้แอร์ตัน จะต้องเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่โดยการรื้อคอนโซล

    ซึ่งโดยทั่วไปศูนย์บริการจะแนะนำให้ทำการล้างคอยล์เย็นแอร์รถยนต์ทุกๆ 20,000 ก.ม. แต่การทำความสะอาดคอยล์เย็นแบบเดิมมีความยุ่งยากเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์จะออกแบบซ่อนคอยล์เย็นไว้ใต้อุปกรณ์รถยนต์ อาทิคอนโซล แผงหน้าปัด เพื่อความสวยงาม

    แต่คอยล์เย็นสกปรกจำเป็นต้องล้างทำความสะอาดจึงมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนพอสมควรเนื่องจากต้องถอดอุปกรณ์หลายชนิด เช่น คอนโซล แผงหน้าปัด ท่อส่งน้ำยา ส่งผลให้เกิดปัญหาดังนี้

1. สิ้นเปลืองเวลามากและค่าใช้จ่ายสูง (ค่าน้ำยาแอร์,ค่าแรงและอื่นๆ)

2. อุปกรณ์ของแผงคอนโซลหลังจากการถอดรื้ออาจเสียหายได้

3. ส่วนใหญ่ใช้โซดาไฟในการล้างซึ่งทำให้คอยล์เย็นรั่ว

 

ภาพแสดงการถอดรื้อคอนโซลรถยนต์เพื่อล้างตู้แอร์

    การที่มีเครื่องล้างคอยล์เย็นแอร์รถยนต์โดยไม่ต้องถอดตู้คูลเทค ซึ่งสามารถนำหัวฉีดไปพ่นน้ำยาและน้ำล้างคอยล์เย็นในตู้แอร์ที่มักติดตั้งอยู่ใต้คอนโซล โดยที่คราบสกปรกและน้ำล้างจะถูกขับออกมาทางท่อน้ำทิ้งใต้ท้องรถ ทำให้การทำความสะอาดเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่มีสิ่งตกค้าง และไม่ทำให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเสียหาย ช่วยทำให้อากาศในรถสะอาดขึ้น เป็นการป้องกันสุขภาพระบบทางเดินหายใจและยังช่วยให้ระบบแอร์รถยนต์ไม่ต้องทำงานหนัก เป็นการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและลมที่ออกมาแรงขึ้นอีกด้วย

 

ล้างแอร์รถยนต์ด้วยระบบคูลเทค(Cool-Tex) ดีกว่าแบบเดิมอย่างไร?

แบบเดิม ระบบคูลเทค (Cool-Tex)

ต้องถอดตู้แอร์ จึงจำเป็นต้องรื้อคอนโซลและแผงหน้าปัด ซึ่งต้องเสี่ยงกับความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ

ไม่ต้องถอดตู้แอร์ จึงไม่ต้องรื้อคอนโซลและแผงหน้าปัด ซึ่งไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายใดๆ

ต้องตัดท่อน้ำยาแอร์ ปล่อยน้ำยาแอร์ทิ้ง และต้องเติมน้ำยาแอร์ใหม่

ไม่ต้องตัดท่อน้ำยาแอร์ ไม่ต้องปล่อยน้ำยาแอร์ จึงไม่ต้องเติมน้ำยาแอร์ใหม่

ต้องตัดท่อน้ำยาแอร์ ปล่อยน้ำยาทิ้ง

ไม่ต้องตัดท่อน้ำยาแอร์ ไม่ต้องปล่อยน้ำยา

ใช้สารเคมีประเภทโซดาไฟในการล้างคอยล์

ไม่ใช้โซดาไฟ จึงไม่เป็นอันตรายต่อคอยล์

ต้องเปลี่ยนอะไหล่ หลายอย่าง เพราะถอดตู้แอร์ออกมา

ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ เพราะไม่ได้ถอดตู้แอร์

ไม่มีการอบโอโซนหลังการล้างตู้แอร์

อบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นอับ

ต้องเสี่ยงกับความเสียหายของคอนโซล

ไม่ต้องเสี่ยงกับความเสียหายใดๆ

ไม่มีการอบโอโซน

อบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นอับ

ใช้เวลานาน 3 ช.ม.-2วัน

สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 30 นาที

เสียค่าใช้จ่ายแพง 5,000-20,000฿

ประหยัดกว่า ค่าใช้จ่าย 2,000-3,000฿

 

ประโยชน์ของการล้างแอร์ด้วยระบบคูลเทค


1. หลังการล้าง คอยล์แอร์สะอาด ไม่มีฝุ่นผง สิ่งสกปรกและเชื้อโรค

2. หลังการล้างพัดลมแอร์แรงขึ้นและแอร์เย็นขึ้น

3. หลังการล้างลมแอร์มีกลิ่นสดชื่นและไม่มีกลิ่นอับ

4. ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากแอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ

5. ยืดอายุการใช้งานของคอมเพรชเซอร์แอร์ และคอยล์แอร์

6. ป้องกันการเกิดโรคทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้