น้ำยาล้างแอร์รถยนต์คูลเทค (COOL-TEX)

น้ำยาล้างแอร์รถยนต์คูลเทค

COOL-TEX

น้ำยาล้างแอร์รถยนต์คูลเทค

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

1. ไม่มีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายต่อคอยล์แอร์ จึงใช้ได้อย่างปลอดภัยและไม่มีการกัดกร่อนคอยล์แอร์แม้มีการตกค้าง

2. มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายครอบสกปรกฝั่งแน่นที่ติดอยู่ตามครีบคอยแอร์ เช่น คราบฝุ่น เมือก ตะกรัน และสิ่งสกปรกต่างๆ

3. มีสานเคลือบปกป้องคอยล์แอร์จาการผุกร่อนและช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

4. ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ISO9001 , ISO14001, U.S.EPA และ NSF

5. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆภายในประเทศ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนทำลายคอยล์แอร์

Copy right 2018 By www.autocare.co.th